banner


info@persbureauscheps.nl

Wat doet Scheps?

Kranten en andere media kunnen zich bij Scheps abonneren op nieuws over belangrijke wijzigingen en gebeurtenissen in het Nederlandse predikantenbestand. Ons belangrijkste product is het beroepingsnieuws, waarin nauwgezet wordt bijgehouden welke predikanten zijn beroepen en wie een beroep al dan niet aangenomen hebben. Ook de daadwerkelijke mutaties, in de vorm van afscheids- en intredeberichten, kan Scheps voor u verzorgen. Scheps maakt verder korte berichten over overleden predikanten en berichten over predikanten die een jubileum te vieren hebben. Hoewel in principe alle berichtgeving uit het hele land wordt meegenomen, is het voor regionale en/of lokale media mogelijk een geselecteerde abonnementsvorm te kiezen. Daarbij wordt een berichtenpakket speciaal samengesteld voor het verspreidingsgebied van deze media. Alle tarieven zijn gebaseerd op oplagecijfers van de diverse media en op verzoek kan een offerte worden toegestuurd.